LYS

1-Polinom Tanımı ve Sabit,Sıfır Polinomlar- 2017 LYS - HÜSEYİN YAŞAROĞLU

  Devamı »

2 - P(x) Hesabı - LYS 2017 - HÜSEYİN YAŞAROĞLU

Devamı »

3 - Polinomlarda Katsayılar Toplamı - 2017 LYS - HÜSEYİN YAŞAROĞLU

Devamı »

4 - Polinomlarda Sabit Terim - 2017 LYS - HÜSEYİN YAŞAROĞLU

Devamı »

5-Polinomların Eşitliği ve Polinomlarda; Toplama, Çıkarma, Çarpma- 2017 LYS- HÜSEYİN YAŞAROĞLU

Devamı »

6 - Polinomlarda Bölme - 2017 LYS - HÜSEYİN YAŞAROĞLU

Devamı »

7 - Polinomlarda Derece - 2017 LYS - HÜSEYİN YAŞAROĞLU

Devamı »

8 - Polinomlarda Çarpanlara Ayırma Ortak Paranteze Alma - 2017 LYS - HÜSEYİN YAŞAROĞLU

Devamı »

9 - Polinomlarda Çarpanlara Ayırma Gruplandırma Yöntemi - 2017 LYS HÜSEYİN YAŞAROĞLU

Devamı »